Загальна програма

Мета Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і футболу в селах підпорядкованих Великоолександрівській сільській раді ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу на місцевому, державному і міждержавному рівні.

Спосіб реалізації Програми

Подальший розвиток фізичної культури і футболу в наших селах може бути забезпечений поєднанням зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства з метою приведення діяльності спортивної галузі у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи європейської моделі побудови взаємовідносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що сприятиме створенню умов для відведення фізичній культурі і спорту, зокрема футболу провідної ролі.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки щороку;
  підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;
 • підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;
 • залучити дітей та молодь віком від 5 до 18 років до занять футболом, створити умови для розвитку спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;
 • забезпечити та підвищити якість надання фізкультурно-спортивних послуг громадянам спортивними гуртками, клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;
 • забезпечити збереження провідних позицій українських футболістів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному співтоваристві;
 • забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, футбольні та спортивні майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;
 • забезпечити підвищення професійних знань і фахового рівня, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.
 • підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

Напрямки діяльності Програми

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних заходів та програм, що спрямовані на популяризацію і розвиток дитячого футболу в Україні;
 • популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту в соціально-побутовій сфері та пропаганда здорового способу життя серед дітей, юнаків та їх батьків;
 • організація та проведення навчально-тренувального футбольного процесу серед дітей та юнаків;
 • сприяння та проведення масових спортивних заходів;
 • сприяння участі футбольних команд в різноманітних футбольних турнірах та інших спортивних заходах як на території України, так і за її межами;
 • сприяння виїзду на оздоровчо-спортивні збори футбольних команд;
 • сприяння формуванню досвіду та підвищення кваліфікації у тренерів і інших спеціалістів, які займаються з дітьми та юнаками;
 • сприяння формуванню та розвитку методик, включаючи рекреаційні і реабілітаційні напрямки;
 • сприяння та участь у розробці і реалізації програм підготовки спортсменів для виступів у змаганнях та підвищення рівня їх спортивної майстерності;
 • сприяння та участь у проведенні будівництва та реконструкції будівель, спортивних споруд та інших об’єктів фізкультурного призначення;
 • сприяння розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків;
 • проведення лекцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем викладання футболу та інших інформаційно-освітніх заходів;

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде уточнюватися щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів з урахуванням їх реальних можливостей.