Футбол – спорт №1

В Україні мільйони людей різного віку займаються спортом, вважають його невід’ємною частиною свого життя. Невідкладні завдання вирівнювання соціально-економічної ситуації в нашій країні вимагають залучення до заняттям спортом ще більшої кількості населення, не менш актуальне це завдання і для підростаючого покоління. Саме спорт і спортивна мораль можуть стати не тільки основою його здорового способу життя, а і моральним вибором молоді. Зі зміцненням здоров’я громадян країни тісно пов’язане фізичне виховання дітей, підлітків, дорослого населення, а фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної та трудової активності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх відносин.

Головною метою фізичного виховання молоді є підвищення її фізичної культури, що насамперед передбачає її залучення до активного способу життя. Наразі фахівці не мають сумнівів, що формування позитивної мотивації особи до занять спортом безпосередньо впливає на ефективність провадження молодіжної політики. Форма фізкультурних занять повинна сприяти підвищенню зацікавленості молоді до процесу фізичного виховання.

Складна ситуація в Україні, проблеми в економіці та нестабільність у політичній сфері призводять до загального зниження рівня здоров’я нації. Становлення Української незалежної держави та швидко-змінні умови розвитку суспільства потребують вироблення ефективних механізмів соціального захисту спортсменів. Підвищення рівня соціального захисту населення на рівні зайнятості масовим спортом залишається для України надзвичайно болючим питанням.
У той же час, молоді люди становлять досить численну категорію населення України, впливають на всі сфери життя суспільства, є активними учасниками політичних, економічних, соціальних, культурних процесів у державі, тому від рівня соціального захисту цієї категорії населення значною мірою залежить майбутнє України. Варто усвідомлювати, що молодь може і хоче бути корисною у власній державі, у багатьох сферах діяльності їх здібності, якості, уміння та навички є унікальними і незамінними.

Останніми роками в Україні функціонують державні та громадські структури, діяльність яких спрямовано на створення сприятливих умов для зайнятості у спорті молоді. Перед державою ставиться вимога вживати всіх необхідних заходів для забезпечення молоді умов для її активної участі в трудовій діяльності і громадському житті, розкриття свого потенціалу. Насамперед це здійснення процесу, що має за мету допомогти молодій людині досягти оптимального фізичного, інтелектуального, соціального рівня діяльності, надавши засоби для поліпшення свого життя, розширення незалежності та мати доступ до будь-яких сфер життя суспільства. Спорт поряд з іншими напрямками соціального захисту є частиною державної політики стосовно молоді. Спорт в Україні і в світі допомагає молодим громадянам інтегруватися в суспільстві.

Спорт – це одна з небагатьох у нашій країні можливостей самореалізуватися, довести іншим, і насамперед самому собі, що ти чогось вартий та можеш більше від інших. До того ж спортивні нагороди сприяють і поліпшенню матеріального становища людей, достатки яких у нашій державі, на жаль, ще залишаються порівняно низькими.

З метою поліпшення ситуації в цьому напрямку законодавчими та нормативно-правовими актами, ухваленими останнім часом, передбачено низку заходів на державному та місцевому рівнях щодо поліпшення матеріальнотехнічного стану, а також фінансового забезпечення діяльності спортивних освітніх закладів усіх типів.

Гострим питанням є відсутність власної спортивної бази у спеціалізованих освітніх закладах, адже на оренду потрібних споруд витрачається левова частка коштів і залишається надто мало їх на навчально-тренувальну роботу. На сьогодні в Україні майже всюди неврегульованими лишаються забезпечення ресурсами діяльності дитячо-юнацьких спортивних закладів, а саме спортивними спорудами, обладнанням, інвентарем, висококваліфіковними спеціалістами.

Пошуки оптимальної моделі фінансування діяльності дитячо-юнацьких спортивних освітніх закладів на рівні держави ще тривають.

На думку фахівців, доля спортивних закладів майже завжди залежить від обласного та місцевого бюджетів, і потрібно відпрацювати сучасні механізми координації цієї роботи. У той же час нестача коштів негативно впливає на рівень соціального захисту молоді та не дозволяє реалізувати повною мірою значну частину передбачених законом прав і гарантій до занять спортом.

Спортивна діяльність у сфері суспільних відносин містить значний компонент публічних інтересів – здоров’я нації, трудова спроможність, здатність виконувати функції, що вимагають особливих фізичних можливостей людини, резистентність населення щодо окремих хвороб, забезпечення відповідних умов проведення масових спортивних заходів тощо. Політика держави в цій сфері здійснювалась органом виконавчої влади – Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, реорганізація якого з черговим виокремленням із його складу окремого Міністерства молоді та спорту свідчить про високу актуальність спорту як об’єкта державного управління.

Засобами регулювання спортивної діяльності є фінансування за рахунок державних коштів. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, органів, фінансового, матеріальнотехнічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурноспортивної спрямованості.
Держава визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних федерацій, інших громадських організацій фізкультурноспортивної спрямованості. Фізична культура має такі напрямки: фізичне виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація.

Потрібно об’єднати зусилля центральних і місцевих органів влади для пропагування здорового способу життя та забезпечення належних умов для тренувань спортсменів різного віку та рівня підготовки.

Головне завдання держави – забезпечити здоров’я людей; адже спорт – це насамперед здоров’я. Здорова людина хворіє менше, не виникатиме потреби витрачати кошти на лікування, краще їх витратити на запобігання хворобі; здорове населення житиме довше. Проте пропаганда спорту, здорового способу життя не має бути відірваною від реалій. Якщо говоримо про користь занять спортом, для цього мають бути відповідні сучасні споруди, де можна займатися за своїми вподобаннями і здібностями.

Футбол – спорт №1

Нікому не секрет, що в Україні спостерігається тенденція до зниження фізичної активності у молоді. У повсякденному житті сучасної людини багато часу витрачається на використання комп’ютерних та мультимедійних технологій, а на прогулянки чи заняття спортом дуже мало. А конкурувати за вільний час у молоді в наших реаліях стає все складніше. Саме футбол має об’єктивні перспективи у боротьбі за рухливий і здоровий образ життя. Футбол – це найпопулярніший вид спорту, який власним масштабом і розмахом підкорив більшість людства та більшість галузей економіки у світі. У телевізійному просторі трансляція футбольних змагань та програм упевнено мають високі рейтинги. Комп’ютерні та мобільні відеоігри з футболу вважаються прибутковими продуктами, адже попит на них з кожним роком не зменшується. Існує безліч книг та друкованих видань, які присвячуються лише футболу.

Футбол – це вже не просто спортивна гра, а культове видовище, яке змінюється одночасно у швидкому ритмі з розвитком людства. Рівень сучасного футболу диктує усьому світу Європа, яка має найкращі турніри, стадіони, чемпіонати, футболістів.

Про вплив футболу як явища на розвиток континенту звернули нещодавно увагу і США та Китай, ці економічні та політичні гіганти створюють усі можливі економічні умови та програми на десятки років вперед для розвитку та популяризації цієї гри у себе в країнах. Особливу увагу владою тих країн зосереджено на розвиток дитячого футболу: будуються футбольні майданчики, вводять у шкільну програму уроки футболу. Їхні наміри забезпечити дітей доступним футболом у кожному населеному пункті.

Такі тенденції світових геополітичних лідерів змушують задуматися нас і про майбутнє України та її шлях розвитку. Враховуючи те, що Україна географічно та культурно знаходимося в Європі, то і її цінності нам теж близькі.

Футбол – це не просто спорт, а мистецтво, яке роками формувалося і вдосконалювалося. Тому, дуже важливо до роботи залучати досвідчених та професійних спеціалістів, які зможуть правильно навчити та донести основні ази гри у футбол юним учням.
Футбол – це хороший старт і стимул швидше стати частиною Об’єднаної Європи, де ним займаються і цікавляться усі вікові категорії суспільства.